Felanmälan

46 (0)8-515 177 66

Innan du gör en felanmälan kan det vara bra att tänka över vilka enklare åtgärder du själv ansvarar för i din bostad. Till dessa hör byte av glödlampor, lysrör, glimtändare och säkringar.  Enklare rengöring av vattenlås, golvbrunnar samt byte och rengöring av filter i spisfläkt och ventiler ingår även i de åtgärder du förväntas utföra själv. Våra fastighetsskötare kan naturligtvis hjälpa dig med dessa arbeten, men du får då vara beredd på att tjänsten kan komma att faktureras.

Felanmälan
Telefontid på vardagar mellan 09.00 – 11.00. Telefonnummer:  073 947 72 74            
Mailadress: felanmalan@praxter.se

Beträffande större arbeten såsom t ex målning, tapetsering eller golvbyte ska du alltid ta kontakt med vår förvaltare innan. 
Då något behöver åtgärdas i din bostad eller om du upptäcker något annat fel i fastigheten ber vi dig att i första hand kontakta vår fastighetsförvaltare Marija 09.00 - 16.00 på vårt kontorsnummer 076 038 67 00

Vid akuta fel efter kontorstid som inte kan vänta tills kontoret öppnar.  Journummer till vår samarbetspartner Sjödoffs Fastighetsservice: 0221-82028

Skadedjur
Om du upptäcker skadedjur i din bostad eller i fastigheten ber vi att du omgående tar direktkontakt med Nomor. Telefonnummer 0771-122 300. Hemsida www.nomor.se