Praxter är glada att kunna meddela att vi utökat vårt boende avtal med NCC montage. Från mitten av september 2018 kommer NCC ha 30 - 40 st av sina medarbetare boendes hos oss i vårt företagsboende, Hållsta Home, utanför Eskilstuna. Nya som tidigare hyresgäster är varmt välkomna och Praxter kommer göra allt vi kan för att alla ska trivas i vår anläggning. 

Läs hela inlägget »

Praxter Fastigheter flyttar in i nya lokaler på Sveavägen 21-23 i Stockholm i mitten av augusti.
I dem nyrenoverade lokalerna i korsningen Sveavägen - Kungsgatan i centrala Stockholm kommer vi dela kontorytor med ett par andra framstående aktörer inom fastighets och it-branschen. Vi tackar för förtroendet från dessa aktörer och vi ser fram emot att träffa våra kunder och samarbetspartners på den nya besöksadressen framöver. 

Läs hela inlägget »

Praxter förvaltning AB är glada att kunna meddela att vi idag, 15 februari 2018, genomfört förvärvet av fastighetsbolaget Palatinen i Köping. I december 2017 tecknades avtal om övertag av samtliga aktier i bolaget med tillträde per dagens datum. Tillträdet genomfördes idag som planerat. 
Palatinen byter i samband med köpet namn till Praxter Mälartorget AB. 
Fastighetsbeståndet består av ca 60 st lägenheter och lokaler fördelat på sex fastighetsbeteckningar i Köping, Västmanland. 
Förvärvet är en viktig del av tillväxtstrategin för Praxter Fastigheter. Utökning av fler fastigheter med hyreslägenheter i vår fastighetsportfölj är ett bra komplement till våra olika typer av boenden. Detta ger den balans vi eftersträvar mellan deras olika kassaflöden och värdeökningar. 
Vi på Praxter avser fortsätta det förädlingsarbete av fastigheterna och området som föregående ägaren framgångsrikt påbörjat, vilket i slutändan ska bidra till ökad trivsel för våra hyresgäster. 

 

Läs hela inlägget »

Idag färdigställdes ytterliggare 10 st boenderum i vår anläggning Hållsta Home i Eskilstuna. De nya rummen fylls med hyresgäster redan i morgon av ett utländsk företag som är kontrakterade att hyra dem under en längre period. 
I denna fastighet har vi nu 68 st boenderum. Samtliga rum är uthyrda. 26 st av rummen  hyrs sedan hösten 2017 av Eskilstuna kommun och är avdelade för deras egen verksamhet. Resterade 42 rum hyrs idag ut till olika företag som longstay boende för deras anställda. Vi vill tacka vår duktiga personal på plats för att ni fördigställt rummen samt administrerat ombyggnationen med allt vad det inneburit för alla i anläggningen. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: nybyggda boenderum

Under vintern 2017 har Praxter, tillsammans med Hållsta fastighetsutveckling, arbetat intensivt med att färdigställa vårt nya longstay Hotell för företag och privatpersoner. 
Boendet har 180 st rum. Lokalerna är i gamla IBMs Huvudkontor i Sverige som ligger i Hållsta, Eskilstuna. Boendet kommer i stor utsträckning beläggas med företag och deras anställda som i dagsläget är kontrakterade av amerikanska Amazon.com för att hjälpa dem att etablera sig i Sverige. 
Som ett första led i sin Svergie satsning bygger Amazon idag tre stycken gigantiska anläggningar i Sörmland och Västmanland. En i Västerås, en i Eskilstuna och en i Katrineholm. 
Praxters nya boende Hållsta home www.hallstahome.se  ligger strategiskt placerat med ett gynsamt avstånd till samtliga byggsajter vilket lett till att vi kunnat skriva långa hyresavtal med flera av de entrepenörer som Amazon kontrakterat för bygget. 
Bygget är planerat att fortlöpa ca sex år vilket gör att boendet är en långsiktig satsning. 
Med vårt sen tidigare befintliga longstay boende i Hållsta är vi nu glada att kunna erbjuda totalt erbjuda 225 st dubbelrum i våra båda boenden. 


 

Läs hela inlägget »
Etiketter: hållsta home