Fastigheter & bättre boende

VAD VI GÖR

Praxter identifierar, förvärvar och förädlar fastigheter i områden med god tillväxt potential och värdeutveckling.
Vi använder possitivt kassaflöde till fastighetsförbättrande åtgärder som renoveringar och tillbyggnader.
Mest aktiva är vi idag i tillväxtregionen Mälardalen.  Vi har vårt säte i Stockholm. Inriktningen på våra fastigheter är främst hyresrätter, men även samhällsfastigheter, hotel & longstay-boenden för företag. 

VÅR framtid

Praxter växer organiskt med egen kraft och med en strategi för att optimera tillväxt till låg risk med låga om-kostnader. Företaget ägs fortsatt till 100 % av de två grundarna som startade bolaget 2008, Adam Morgan & Christian Loklint. Vi befinner oss i expansions-fas där vi aktivt letar efter nya samarbeten, fastigheter och bestånd att förvärva. Vi utvecklar konstant våra verksamheter som vi driver i några av våra egna fastigheter. 
 

VÅR FRAMGÅNG

Vår affärssidé har alltid varit att arbeta med ett långsiktigt perspektiv i alla led.
Våra fastigheter renoveras och förädlas kontinuerligt för att erbjuda moderna boendealternativ till våra hyresgäster. Våra hyresgäster, medarbetare, leverantörer och samarbets-partners är våra viktigaste resurser. Deras trivsel, tillit och välmående är nyckeln till vår fortsatta utveckling och framgång. Ärlighet och transparens definierar vår företagsfilosofi. 

VÅRA FASTIGHETER OCH PRAXTER KONCERNENS VERKSAMHETER
 

         www.SaveSpace.se,  self-storage verksamhet 

 www.SwedenLongstay.se,  företagsboende & långtidsboenden

Samhällsfastighet i Eskilstuna
Ägs och förvaltas av Praxter 

55 st lägenheter Mälartorget i Köping
Ägs och förvaltas av Praxter

15 st lägenheter i Kramfors kommun
Ägs och förvaltas av Praxter

Skiftinge Longstay. Ett företagshotell med 20 dubbelrum i Eskilstuna. Drivs av Praxter sen sept. 2019.

13 st lägenheter + butik och lokaler, Kungsängen 2:47 och 2:60 i Köping.
Ägs och förvaltas av Praxter.
 

Hostel & longstay boende med 45 st rum i Eskilstuna. Ägs, drivs och förvaltas av Praxter. 

www.SaveSpace.se  Self Storage anläggning i Eskilstuna. Ca 100 förråd. Ägs, drivs och förvaltas av Praxter. 

 30 st lägenheter, Kungsängen 2:71 och 2:72 i Köping. Ägs & förvaltas av Praxter

12 st Lägenheter + lokaler, Kungsängen 2:72 och 2:73 i Köping. Ägs och förvaltas av Praxter.

Samhällsfastighet i Västerås som hyrs ut till Västerås Kommun. Ägs och förvaltas av Praxter.

 Samhällsfastighet i Västerås som hyrs ut till Västerås Kommun. Ägs och förvaltas av Praxter.

Praxter har longstay hotel och företagsbostäder i Eskilstuna, Köping, Västerås, Gävle, Sandviken, Malmö.  

VÅRT MILJÖARBETE
 

Praxter bedriver ständigt ett pågående miljöarbete och vi har en miljömedvetenhet för att bidra till en hållbar framtid. Renoveringar, uppdateringar, och nyförvärv genomförs med miljöförbättringar i åtanke. Vid nytecknade hyresavtal rekommenderar vi även alltid hyresgästen att göra ett miljömedvetet val och väljer förnyelsebar energi hos sin elleverantör, så kallad grön el.

Under 2020 har Praxter med stöd av Naturvårdsverket och projektet Klimatklivet utfört och slutfört Co2 besparande åtgärder i Köping där bolaget erhållit stöd genom Klimat Klivet.
"Klimatklivet har varit ett sätt för bolaget att genomföra en större kostnadsam åtgärd med nya miljövänliga värmesystem i våra fastigheter som annars hade fått sjutats på framtiden. Stödet från Klimatklivet innebär att åtgärden kunde genomföras tidigare än först planerat och att alla fördelarna av detta kommer både våra hyresgäster i Köping tillgodo samt alla som värnar om miljön". 

NYHETER OCH PRESSMEDDELANDEN