Fastigheter & bättre boende

Vilka är vi

Ledningen i Praxter Fastigheter AB består av de två grundarna Adam Morgan och Christian Loklint.
År 2008 grundades bolaget och de första fastigheterna förvärvades, då i form av industrifastigheter i Mälardalen. Sedan starten har Praxter förvärvat olika fastigheter och verksamheter som bostadsfastigheter, hotell, konferenscenter & kursgårdar. I Praxtergruppens bestånd finns även en "self storage" anläggning.  Några av våra hyresgäster, förutom privatpersoner, är kommuner, statliga verk, byggbolag och privata vårdaktörer. Bolaget driver idag även egna verksamheter i ett par av våra fastigheter. Dessa verksamheter ger oss god likviditet och möjliggör expansion i form av nya fastighetsförvärv. Allt i en sund takt med en sund belåningsgrad som även klarar konjunkturnedgångar.  

 

VÅR framtid

Genom att upprusta vårt befintliga bestånd får vi en hållbar, kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och kan erbjuda attraktivt boende i många år framöver. Varje fastighet är unik  för oss och förutsätter en individuell åtgärdsplan som tar hänsyn till skick och potential att göra fastigheten mer energieffektiv. 
Vi strävar hela tiden efter att göra våra fastigheter till bättre boenden för våra hyresgäster. 

vår affärsidé

Med hyresrätten och tillfälliga boenden i form av hotell och longstay,samt vårdboenden, som vår bärande upplåtelseform ska Praxer långsiktigt utveckla och förvärva attraktiva bostäder i prioriterade tillväxtregioner. Vi identifierar, förvärvar och förädlar fastigheter i områden vi tror har god tillväxt potential och värdeutveckling. Kassaflödet används till fastighetsförbättrande åtgärder som renoveringar och tillbyggnader. 

Adam Morgan
adam@praxter.se    +46 (0)707 274975

Christian Loklint
christian@praxter.se  +46 (0)708 933477

Kontor / administration
info@praxter.se   +46 (0)11-144442

Praxter strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en attraktiv samarbetspartner

Vi brinner för fastigheter och vårt företagande. Vår personal, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners är våra viktigaste resurser. Deras trivsel & tillit är nyckeln till vårt företags framgång och vidare utveckling.