Fastigheter & bättre boende

Vilka är vi

Ledningen i Praxter Fastigheter AB består av de två grundarna Adam Morgan och Christian Loklint. Över tid sedan 2008 har det successivt byggts upp ett team av kunniga och engagerade medarbetare som kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Bolagskoncernen har förutom sin administration en organisation med egna fastighetsskötare, byggarbetare och egen städpersonal.  Detta för att behålla kvaliteten och bolagets värderingar i alla led hela vägen ut till slutkunden. Även för att optimera verksamheten över tid. Vi tar även hjälp från externa samarbetspartners som noga väljs ut och som delar våra värderingar och arbetssätt. 
Praxter grundades år 2008. De första fastigheterna förvärvades, då i form av industrifastigheter, i Mälardalen. Sedan uppstarten har Praxter förvärvat olika fastigheter och verksamheter som bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, hotell, konferenscenter & kursgårdar. I Praxtergruppens bestånd finns även en "self storage" anläggning.  Några av våra hyresgäster, förutom privatpersoner, är kommuner, statliga verk, byggbolag och privata vårdaktörer. Bolaget driver idag även egna verksamheter i ett par av våra fastigheter. Dessa verksamheter ger oss god likviditet och möjliggör expansion i form av nya fastighetsförvärv. Allt i en sund takt med en sund belåningsgrad som även klarar konjunkturnedgångar.  

 

VÅR framtid

Genom att utveckla vårt befintliga bestånd får vi en hållbar, kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och kan erbjuda attraktivt boende i många år framöver. Varje fastighet är unik  för oss och förutsätter en individuell åtgärdsplan som tar hänsyn till skick och potential att göra fastigheten mer energieffektiv. 
Vi strävar hela tiden efter att göra våra fastigheter till bättre boenden för våra hyresgäster. 

vår affärsidé

Förenklat kan man säga att Praxter Fastigheter har två verksamhetsområden inom fastighetssektorn som vi  utvecklar paralellt. Det första området är hyresrätten som ska vara våran trygga grundsten där vi skapar en stabil värdeutveckling över tid. Det andra området är samhällsfastigheter som vi enkelt ska kunna ställa om mellan olika verksamheter beroende på vad som efterfrågas av samhället. Praxer ska långsiktigt utveckla och förvärva attraktiva fastigheter i prioriterade tillväxtregioner. Vi identifierar, förvärvar och förädlar fastigheter i områden vi tror har god tillväxt potential och värdeutveckling. Kassaflödet används till fastighetsförbättrande åtgärder som renoveringar och tillbyggnader. 

Adam Morgan
adam@praxter.se    +46 (0)707 274975

Christian Loklint
christian@praxter.se  +46 (0)708 933477

Kontor / administration
info@praxter.se   +46 (0)8-515 177 66

Praxter strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en attraktiv samarbetspartner

Vi brinner för fastigheter och vårt företagande. Vår personal, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners är våra viktigaste resurser. Deras trivsel & tillit är nyckeln till vårt företags framgång och vidare utveckling.