Ytterligare  boenderum färdigbyggda i Hållsta Home

Idag färdigställdes ytterliggare 10 st boenderum i vår anläggning Hållsta Home i Eskilstuna. De nya rummen fylls med hyresgäster redan i morgon av ett utländsk företag som är kontrakterade att hyra dem under en längre period. 
I denna fastighet har vi nu 68 st boenderum. Samtliga rum är uthyrda. 26 st av rummen  hyrs sedan hösten 2017 av Eskilstuna kommun och är avdelade för deras egen verksamhet. Resterade 42 rum hyrs idag ut till olika företag som longstay boende för deras anställda. Vi vill tacka vår duktiga personal på plats för att ni fördigställt rummen samt administrerat ombyggnationen med allt vad det inneburit för alla i anläggningen. 

Etiketter: nybyggda boenderum