Praxter förvärvar Palatinen i Köping

Praxter förvaltning AB är glada att kunna meddela att vi idag, 15 februari 2018, genomfört förvärvet av fastighetsbolaget Palatinen i Köping. I december 2017 tecknades avtal om övertag av samtliga aktier i bolaget med tillträde per dagens datum. Tillträdet genomfördes idag som planerat. 
Palatinen byter i samband med köpet namn till Praxter Mälartorget AB. 
Fastighetsbeståndet består av ca 60 st lägenheter och lokaler fördelat på sex fastighetsbeteckningar i Köping, Västmanland. 
Förvärvet är en viktig del av tillväxtstrategin för Praxter Fastigheter. Utökning av fler fastigheter med hyreslägenheter i vår fastighetsportfölj är ett bra komplement till våra olika typer av boenden. Detta ger den balans vi eftersträvar mellan deras olika kassaflöden och värdeökningar. 
Vi på Praxter avser fortsätta det förädlingsarbete av fastigheterna och området som föregående ägaren framgångsrikt påbörjat, vilket i slutändan ska bidra till ökad trivsel för våra hyresgäster.