Genomfört förvärv av bolaget Flygmalajen AB.

I mitten av november tillträdde Praxter fastigheten Flygskytten 1 i Västerås. Förvärvet skedde i bolagsform där samtliga aktier i bolaget Flygmalajen AB förvärvades. Bolaget har nu bytt namn till Flygkaptenen AB, ett passande namn av flera anledningar. Förvärvet är ett led i att stärka upp och fortsätta utveckla vår portfölj av samhällsfastigheter i Mälardalen. I dagsläget blockhyrs hela fastigheten av Socialtjänsten i Västerås Stad. 
Flygskytten 1 är ett spännande objekt som ligger strategiskt bra. Med små medel kan vi i framtiden, om behov uppstår, ställa om fastigheten och nyttja mellan flera användningsområden. 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter