Klimatklivet/Naturvårdsverket

Praxter har under sommaren färdigställt utbytet av äldre värmesystem till modernare miljövänligare väremsystem i Köping. Åtgärden har utförts i samarbete med Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet där bolaget har fått stöd för åtgärden genom att man minskar Co2 utsläpp och på så sätt bidrar till en bättre miljö. 
"Klimatklivet har möjliggjort att vi kunnat tidigarelägga denna åtgärd som är ett stort plus för både våra hyresgäster, medarbetare och miljön. Nu tittar vi vidare på att även installera laddstationer till elbilar och hoppas att vi även kan genomföra detta projekt tillsammas med Klimatklivet". 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter