Bra att veta


Inflyttning
Besiktning och överlämnande av nycklar sker efter överenskommelse med tidigare hyresgäst samt bostadsförvaltaren.
Glöm inte att anmäla nytt el-abonnemang för Din hushållsel.

Skötsel av lägenhet
För att lägenhetens installationer, vitvaror och ytskikt ska hålla över tiden behöver dessa skötas om. I länken nedan finns instruktioner om lägenhetens skötsel som du är ansvarig över som hyresgäst.
Instruktioner skötsel

Hyresinbetalning
Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före kalendermånads början.

Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte.

Lägenhetens skötsel
Du har som hyresgäst en vårdplikt vilken innebär att du är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till fastighetsägaren när ett fel eller en brist uppstår.

Tvättstuga
Städa alltid tvättstugan efter användande och rengör luddfilter i torktumlare. Respektera de tvättider som finns angivna och tvätta inte nattetid eller under tidig morgon. Regler och tider för vad som gäller i din fastighet finns i tvättstugan.

Rökning
Absolut rökförbud råder i trappor, hissar, tvättstuga samt övriga gemensamma utrymmen i fastigheten. Ta även hänsyn till dina grannar när du röker på balkongen eller på gården. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att kasta fimpar.

Grillning
Grillning på balkongen inte tillåten med anledning av den stora brandfaran samt av hänsyn till att dina medboende i fastigheten inte ska utsättas för rök och matos. Elgrill kan dock vara tillåtet såvida det inte stör dina grannar.

Nycklar
Vid förlust av nyckel som måste ersättas utgår en avgift. Ni kan läsa mer om detta och olika avgifter i er lägenhetspärm eller kontakta oss på kontoret så delger vi er informationen. 

Husdjur
Om du har husdjur i din bostad ansvarar du för att de inte är till obehag för dina grannar. Hundar ska hållas kopplade på gården och i fastighetens gemensamma utrymmen. Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster, balkong eller gård då detta kan dra till sig skadedjur såsom t ex råttor och möss.

Grovsopor
Avfall och grövre sopor såsom kartonger, emballage, gamla möbler och kasserade TV/datorer är Du som hyresgäst alltid skyldig att själv forsla bort. I det fall ex vis tomma kartonger eller emballage ställs vid sidan av återvinningskärl för tidningar kommer dessa att bli kvar där eftersom Kretsloppsnämnden vilka har hand om tömning inte tar denna typ av skräp. I värsta fall tömmer de inte heller återvinningskärlet om detta är fyllt med annat än tidningar. Inte heller skall grovsopor och möbler ställas upp på vinden om inte dessa förvaras i Ditt vindsförråd.

Störande grannar
För att Du och Dina grannar skall trivas krävs att ni tar hänsyn till varandra. Det ska vara lugnt i fastigheten mellan 22.00 – 07.00. Tänk även på att störande arbeten med t ex borrmaskin eller hammare endast får utföras inom begränsade tidsramar, vardag mellan 08.00 – 20.00 och under helger mellan 10.00 – 16.00. Att tappa upp badvatten eller andra större mängder vatten vid sen tidpunkt kan medföra störande ljud från ledningarna. Notera att du som kontraktsinnehavare även är ansvarig för de som bor hos dig eller besöker Dig. Upprepade störningar kan leda till att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara personliga ägodelar, möbler, kartonger, barnvagnar, cyklar mm. utanför sin lägenhetsdörr. Att trapphuset är fritt från föremål är viktigt vid utrymning, vid sjuktransporter och inte minst av brandsäkerhetsskäl.