Skötselinstruktioner hyreslägenhet
 

Ventilation
För att säkerställa att ventilationen fungerar gör vi som hyresvärd med fastställt intervall en obligatorisk ventilationskontroll (så kallad OVK). I samband med dessa förekommer att vi utför rensning av kanaler. Som hyresgäst är du dock ansvarig för den regelbundna skötseln utav ventilationen. Det är vanligt att det fastnar damm och smuts i donen där luften blåses ut (Frånluft) men även där den friska luften kommer in (tilluft) oftast belägna i fönster eller i en yttervägg. Att torka av dessa några gånger om året säkerställer luftkvalitén i din lägenhet mellan intervallen. Vissa don kan bli mer smutsiga, vanligen de i köket där mycket fett och matos passerar genom ventilationsdonet. Ett vanligt fel som många gör är att man stänger igen/målar över tilluftsdon då man tycker att det drar kallt. Detta gör att luftkvalitén kraftigt försämras i lägenheten samtidigt som det gör att mindre luft försvinner ur lägenheten. Tänk på att inte skruva på själva koppen då det är justerat för att få rätt flöden i lägenheten.

Avlopp/Golvbrunn
Ett bra sätt att säkerställa att det inte blir oönskade stopp i avloppet är att man som hyresgäst regelbundet rengör sina golvbrunnar och vattenlås. Golvbrunnar kan se lite olika ut men vanligtvis finns det ett galler som är till för att fånga upp de största mängderna hår och smuts. Om detta hår och smuts inte tas bort på regelbunden basis kan det orsaka stopp längre ner i avloppet eller att vattnet rinner igenom mycket långsamt. Rensning av golvbrunn och vattenlås i handfat ingår i ditt åtagande som hyresgäst och är Inget som hyresvärden ansvarar för.


 

Köksfläkt
En del lägenheter är utrustade med köksfläkt, vanligen kolfilterfläkt. Dessa köksfläktar har som funktion att rena luften från matos och sedan återcirkulera denna luft i lägenheten. Fettfiltret som sitter i dessa fläktar bör rengöras då och då för att se till att det inte mättas med fett. För mycket fett kan innebära en brandfara. Byte samt rengöring av dessa filter ansvarar du för som hyresgäst. De flesta lägenheterna har en ventilation som bygger på självdrag, alltså att det är skillnaden mellan den varma luften inne och den kalla luften ute som får luften att passera in respektive ut. Om en köksfläkt felaktigt monteras mot en ventilationskanal där ett don sitter innebär det att den luft som köksfläkten blåser ut istället kommer in i en grannes lägenhet.


 

Golv
I de flesta lägenheterna finns det parkettgolv, antingen nyare variant eller äldre fiskbensmönstrad. För att hålla sig fina behöver dessa hanteras och städas varsamt. För att undvika onödiga repor på parkettgolvet rekommenderar vi att man har en avtorkningsmatta i sin hall som fångar upp grus, vatten och smuts. Att montera möbeltassar på stolar, soffor, möbler etc. gör också att det blir mindre risk för att det blir repor, dessa behöver dock bytas med jämna mellanrum för att behålla sin funktion. När det kommer till rengöring av parkettgolv ska i första hand torra rengöringsmetoder användas såsom dammsugning och sopning. Fläckar tas bäst bort med punktinsater med en fuktig trasa. Använd enbart lite vatten, och gärna kallt om du behöver moppa golvet. Parkettgolv är ett levande material och kan röra på sig mellan årstiderna. Detta kan i sin tur innebära att golvet vissa årstider kan knaka. Linoleumgolv Ett annat golvmaterial som hör till vanligheterna i våra lägenheter är linoleumgolv. Dessa är gjorda av en blandning mellan linolja och andra organiska material. Spiller man något på ett linoleumgolv går det oftast att ta bort, men bör tas bort ganska snabbt. Annars riskerar fläcken att krypa ner i golvet. Det går bra att både dammsuga, sopa och våttorka golvet. Tänk bara på att inte använda för starka rengöringsmedel. Vi rekommenderar att man använder möbeltassar på linoleumgolvet för att inte orsaka repor och bevara skicket. Tunga möbler kan behöva flyttas något ibland för att inte ge nedtryckta märken på golvet.


 

Kakel/Klinkers
 Ett vanligt golv och väggbeklädnad i våra badrum är kakel och klinkers. Detta material tål generellt vatten bra och därför går våttorkning bra med att vanligt alllrengöringsmedel. Har du ett äldre badrum bör du vara mer försiktig med vattnet då det sällan finns ett tätskikt under plattorna vilket kan få till följd att vattnet rinner ner i bjälklag och eventuellt en granne. Fråga förvaltare om du är osäker. Fogar är ett typiskt ställe som lätt drar till sig smuts, i synnerhet i närheten av dusch. Lättaste är att avlägsna smutsen när den uppkommer men ibland kan det behövas större insatser. Då kan exempelvis en kökssvamp med rengöringsmedel fungera bra. Det är förbjudet att göra egna hål i kaklet då detta kan orsaka oersättliga skador i våtrumsskiktet. Väggar Det vanligaste är att väggarna är målade i våra lägenheter. För att säkerställa att en målad vägg håller sig är det viktigt att ta bort smuts regelbundet. Väggar i kök och hall brukar generellt vara mer drabbade av fläckar. Oftast går det bort med en lätt fuktad trasa. Vi har förståelse för att det under en hyrestid uppkommer enstaka hål i väggar efter att man haft saker monterade. Som hyresgäst är du dock ansvarig att återställa dessa vid en avflytt. Vårt tips är att alltid säkerställa att det verkligen går att borra i den tilltänkta väggen. Är det en gipsvägg, betongvägg eller en tegelvägg? Finns det några rör eller el i närheten som kan skadas om du borrar? Om du borrar hål i en vägg med tapet ska du skära upp ett kryss i tapeten innan du borrar och vika upp flikarna. På så sätt går det att återställa tapeten utan att behöva tapetsera om.


 

Avfall
 Hur avfallssorteringen ser ut i huset varierar lite beroende på fastighet. I majoriteten av våra hus finns möjlighet att sortera mellan matavfall och restavfall.
Matavfallet sorteras ut i bruna påsar som tillhandahålls på en anvisad plats, vanligtvis i
närheten av där matavfallet slängs. Avfallet som blir över sorteras som restavfall. I närheten av våra hus finns kommunala återvinningscentraler där du har möjlighet att sortera exempelvis glas, wellpapp, kartong, metall, plast m.m. I vissa hus tillhandahåller även vi denna sortering. Viktigt är att du som hyresgäst läser instruktionerna som står invid kärlen om vad som får slängas var. Att placera avfallet i rätt fraktion är ditt ansvar som hyresgäst. Avfall som hamnar på andra
ställen kan locka till sig skadedjur och fåglar.